صفحه اصلی > کمیته ها > کمیته اجرایی 

اعضای کمیته اجرایی

سرکار خانم دکتر نسرین داوری دولت آبادی(دبیر اجرایی همایش)

آقای دکتر نادر عالیشان

سرکار خانم خدیجه احمدزاد ه

سرکار خانم رقیه عزتی

سرکار خانم سوسن حامدی

سرکار خانم عاطفه رنجبر

 آقای مهندس علی زمانی

آقای غلامعباس مرادپور

سرکار خانم فاطمه قاسمی

آقای سید عباس موسوی

آقای عباس پوروالیان

سرکار خانم مهندس هدی فهیم پور

سرکار خانم معصومه حسین پور

سرکار خانم طاهره دهقانی

سرکار خانم معصومه عابدی نژاد

سرکار خانم لیلا حدادی

آقای مهندس ناصر رحمانیان

سرکار خانم فرحناز محمدی

سرکار خانم مائده هاشمی پور

 

 

بندرعباس-بلوار شهید چمران-جنب استانداری تلفن: 5-07633333280
Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved