صفحه اصلی > فرمت مقالات و پوستر همایش > فرمت پوستر همایش 

راهنمای تهیه پوستر

 

جهت یکسان بودن پوسترها و نیز سهولت کار بازدید کنندگان لطفا موارد زیر را در تنظیم پوستر رعایت فرمائید:

1.      ابعاد پوستر : به صورت عمودی و در ابعاد 100 سانتی متر (ارتفاع) و 70 سانتیمتر (عرض)

2.      پوستر مقاله شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، چکیده، مقدمه، روش کار، یافته ها، نتیجه گیری، کلمات کلیدی و فهرست منابع

3.      عنوان مقاله: در بالای پوستر با فونت B Nazanin 50

4.      نام نویسندگان و مراکز با فونت B Nazanin 28

5.      متن فارسی با فونت  B Nazanin 22

6.       حروف، منحنی ها، و چارت ها باید به صورتی باشد که از فاصله حداقل یک متری قابل خواندن باشد.

بندرعباس-بلوار شهید چمران-جنب استانداری تلفن: 5-07633333280
Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved